ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုယ်ပိုင်ဖျော်ရည်ဘယ်ရီသီးအတွက်ဘလူးဘယ်ရီဆက်ဖတ်ရန်…

ပါဝင်ပစ္စည်းများ Pickles သခွားသီး 5000.0 (ဂရမ်) ဇီယာစေ့ဆက်ဖတ်ရန်…

Hawthorn Puree ပါဝင်ပစ္စည်းများ Hawthorn 1000.0 (ဂရမ်)ဆက်ဖတ်ရန်…

ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုရီးယားမုန်လာဥမုန်လာဥ 1000.0 (ဂရမ်) မုန်လာဥဆက်ဖတ်ရန်…

ပါဝင်ပစ္စည်းများ Pickled ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်ဖြူ 750.0ဆက်ဖတ်ရန်…

ပါဝင်ပစ္စည်းများ Pickled ဆီးဖြူဆီးဖြူ 500.0 (ဂရမ်)ဆက်ဖတ်ရန်…

ပါဝင်ပစ္စည်း Pickled ကြက်သွန်ဖြူမြှား 300.0 leekဆက်ဖတ်ရန်…