ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုယ်ပိုင်ဖျော်ရည်ဘယ်ရီသီးအတွက်ဘလူးဘယ်ရီဆက်ဖတ်ရန်…

ပါဝင်ပစ္စည်းများ Pickles သခွားသီး 5000.0 (ဂရမ်) ဇီယာစေ့ဆက်ဖတ်ရန်…

Hawthorn Puree ပါဝင်ပစ္စည်းများ Hawthorn 1000.0 (ဂရမ်)ဆက်ဖတ်ရန်…

ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုရီးယားမုန်လာဥမုန်လာဥ 1000.0 (ဂရမ်) မုန်လာဥဆက်ဖတ်ရန်…

ပါဝင်ပစ္စည်းများ Pickled ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်ဖြူ 750.0ဆက်ဖတ်ရန်…

ပါဝင်ပစ္စည်းများ Pickled ဆီးဖြူဆီးဖြူ 500.0 (ဂရမ်)ဆက်ဖတ်ရန်…

ပါဝင်ပစ္စည်း Pickled ကြက်သွန်ဖြူမြှား 300.0 leekဆက်ဖတ်ရန်…

ပါဝင်ပစ္စည်းများ Pickled ပင်လယ်ရေမှော်ပင်လယ် kale 1000.0ဆက်ဖတ်ရန်…