ပါဝင်ပစ္စည်းများ mayonnaise နှင့်အပါအနှင့်အတူကြက်ဥဆက်ဖတ်ရန်…

ကြက်သားနှင့်ကြက်ဥကြော်ဆက်ဖတ်ရန်…

ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူကြက်ဥကြော်ဆက်ဖတ်ရန်…

ပါဝင်ပစ္စည်းများ အသားထုတ်ကုန်များနှင့် ကြက်ဥကြော်ဆက်ဖတ်ရန်…

ပါဝင်ပစ္စည်းများကြက်ဥ (သဘာဝ) ကြက်ဥကြော်ဆက်ဖတ်ရန်…

ပါဝင်ပစ္စည်းများငံပြာရည်နွားသငယ်၌ပြုတ်လျှာဆက်ဖတ်ရန်…

ပါဝင်ပစ္စည်းများကော့ကေးဆပ်စတိုင်အမဲသားလျှာအမဲသားလျှာဆက်ဖတ်ရန်…

Escalope ဝက်သား၏ပါဝင်ပစ္စည်းများ, 1 အမျိုးအစားဆက်ဖတ်ရန်…

ပါဝင်ပစ္စည်းများကုန်တယ်သဘာဝ schnitzel ဝက်သား, cutletဆက်ဖတ်ရန်…

ကွဲပြားခြားနားသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှ Schnitzel ပါဝင်ပစ္စည်းများဆက်ဖတ်ရန်…

ပါဝင်ပစ္စည်းများဂေါ်ဖီထုပ် Schnitzel အဖြူရောင်ဂေါ်ဖီထုပ် 281.0ဆက်ဖတ်ရန်…