ဟင်းနုနွယ်ရွက်သည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ဆက်ဖတ်ရန်…