ဖော်ပြချက်မကြာသေးမီကငရုတ်သီးနှင့်အခြားပူများဆက်ဖတ်ရန်…

ဖော်ပြချက်ရှေးခေတ်ဂရိလူမျိုးများကဆေးကြောသန့်စင်သည်ဆက်ဖတ်ရန်…