အယ်ကာလီကို နှစ်သက်သော ပင့်ကူအိမ် (Cortinarius alcalinophilus) စနစ်စနစ်- ဌာနခွဲ-ဆက်ဖတ်ရန်…