ယနေ့ရရှိနိုင်သော ကိုယ်ဝန်စစ်ဆေးမှုများ ပြီးသွားပါပြီ။ဆက်ဖတ်ရန်…