ကော်ဖီပြုလုပ်ခြင်းသည်သီးခြားအနုပညာတစ်ခုဖြစ်သည်ဆက်ဖတ်ရန်…